ANNOUNCEMENTS

- Tất cả các lớp học theo lịch.

 

Trân trọng thông báo.


Học sinh tham khảo các lưu ý trước khi thi Tiếng Anh nhé!

...
Chuyên đề Cloze Test số 2 - THPTQG2017

Chuyên đề Cloze Test bao gồm các bài tập mới, với nội dung chính xác giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG 2017.

...
Chuyên đề Reading số 2 - THPTQG2017

Đây là chuyên đê Reading với độ khó tương đối. Các bạn có thể tải về để làm.

...

Xin mời các bạn cùng tải và làm bài tập Vocabulary 1 này nhé. Chúc các bạn thành công.

...

Đề thi thử THPTQG Lần 1 gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, bao quát các điểm quan trọng trong kỳ thi THPTQG. Đề thi có độ khó tương đối.

...
200 Phrasal Verbs Thông Dụng Cho Kỳ Thi THPTQG

Đây là danh sách 200 phrasal verbs thông dụng dùng cho kỳ thi THPTQG.

...

Đề Ôn Tập THPTQG Lần 2 gồm 80 câu trắc nghiệm mức độ khó, bao gồm các điểm văn phạm và nội dung ngôn ngữ quan trọng. Đề có phần Reading mới không sao chép từ các nguồn tài liệu trên mạng.

...
ETpedia: 1,000 Ideas for English Language Teachers

 

ETpedia is an essential resource for those who teach English as a second or foreign language.

...
The Creative Teacher, 2nd Edition

 

Give your lesson plans a jolt of creativity and get better results from your students.

...
100 TESOL Activities for Teachers: Practical ESL/EFL Activities for the Communicative Classroom

 

100 TESOL Activities for Teachers is a teacher training manual and activity guide that has been used by teacher training groups from Korea, China, Japan, Iraq, Peru, Mexico and many other parts of the world as part of the popular TESOL Certificate Program

...

Videos

Useful Information

"Try Not to Become a Man of Success. Rather Become a Man of Value.”

Albert Einstein

"Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students."

Solomon Ortiz

 

"The goal of education is not to increase the amount of knowledge but to create the possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things."

Jean Piaget
 

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com 

Total Visits : 446191
Online: 8