IELTSIELTS Speaking

IELTS Speaking Part 3: Chiến Lược Và Tài Liệu Chuẩn Bị

Phần 3 của bài thi Nói IELTS là giai đoạn cuối cùng và cũng là phần thử thách nhất. Phần này yêu cầu thí sinh phân tích, suy luận và thảo luận về các vấn đề phức tạp. Đây là cơ hội để bạn thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách mạch lạc và sâu sắc. Dưới đây là một số thông tin cần biết về phần 3 cùng với chiến lược và tài liệu chuẩn bị giúp bạn đạt được điểm số cao.

Nội Dung Phần 3

Phần thi này thường kéo dài từ 4 đến 5 phút. Bạn sẽ thảo luận về các chủ đề phức tạp liên quan đến phần 2 của bài thi. Các câu hỏi trong phần này nhằm mục đích đánh giá khả năng phân tích và suy luận của bạn.

Các Câu Hỏi Minh Họa Và Ví Dụ

Câu hỏi minh họa:

 • How do you think reading habits have changed over the past decades?
 • What impact does technology have on reading?

Sample Answer: “Over the past few decades, reading habits have dramatically shifted, mainly due to the advent of digital technology. Previously, people primarily engaged with printed materials like books and newspapers. However, nowadays, digital platforms and e-books have become prevalent. This shift has made reading more accessible but arguably less formal. Technology’s impact, particularly the internet, has transformed reading into a more interactive and fragmented experience, as people often switch between multiple digital sources instead of focusing on a single print medium.”

Useful Expressions

 • Introducing opinions: “In my opinion,…”
 • Adding information: “Furthermore,…”
 • Concluding thoughts: “Therefore,…”

Chiến Lược Làm Bài Chi Tiết

 1. Kỹ Năng Lắng Nghe: Lắng nghe câu hỏi một cách cẩn thận và đảm bảo hiểu rõ yêu cầu trước khi trả lời.
 2. Phát Triển Ý: Đưa ra ý kiến và hỗ trợ ý kiến đó bằng ví dụ cụ thể hoặc kinh nghiệm cá nhân.
 3. Sử Dụng Ngôn Ngữ Phức Tạp: Cố gắng sử dụng cấu trúc câu phức tạp và từ vựng đa dạng để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn.
 4. Thực Hành Thường Xuyên: Luyện tập với các câu hỏi mẫu và tìm cơ hội thảo luận các chủ đề này với người khác.

Tài Liệu gợi ý

Sách Tham Khảo

 1. “Mastering the IELTS Speaking” by Charles Hooton:
  • Cuốn sách này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức thảo luận các chủ đề phức tạp, cùng với nhiều bài luyện tập để cải thiện kỹ năng nói.
 2. “High Scorer’s Choice: IELTS Speaking” Series by Cambridge:
  • Series sách này bao gồm nhiều chủ đề thảo luận, với mẫu câu trả lời và bình luận chi tiết từ các chuyên gia IELTS, giúp bạn hiểu rõ cách giám khảo đánh giá bài thi.

Ứng Dụng Học Tập

 1. Speak and Improve (by Cambridge):
  • Ứng dụng này cho phép bạn thực hành nói tiếng Anh với một hệ thống AI, giúp bạn cải thiện phản xạ và khả năng xây dựng câu chuyện.
 2. IELTS Speaking Simulator:
  • Ứng dụng này mô phỏng một môi trường thi thực tế, cho phép bạn luyện tập các câu hỏi phức tạp và nhận được phản hồi ngay lập tức về cách trả lời.

Trang Web Học Tập

 1. IELTS Mentor (https://www.ielts-mentor.com):
  • Trang web này cung cấp một kho lưu trữ lớn các câu hỏi và mẫu trả lời cho phần Nói IELTS, bao gồm cả Phần 3.
 2. IELTS-Up (http://ielts-up.com):
  • Trang này tập trung vào việc cung cấp các bài tập và lời khuyên để cải thiện từng phần của kỳ thi IELTS, với nhiều nguồn tài liệu dành riêng cho phần Nói.

Việc sử dụng đa dạng các nguồn tài liệu này sẽ giúp bạn tăng cường khả năng thảo luận và suy luận, từ đó cải thiện đáng kể kết quả của phần thi Nói Phần 3 trong kỳ thi IELTS.