Thông báo đăng ký lớp học IELTS 4 tại Tiền Giang của thầy Bình


175 views

Thông tin lớp học:

Đối tượng chủ yếu: là học sinh tại Tiền Giang lớp 9, 10 và 11. Học sinh lớp 12 không được khuyến khích tham gia lớp này do thời gian học tập dài có thể ảnh hưởng đến việc thi Đại Học.

- Lớp IELTS Intermediate là lớp học dành cho học sinh có trình độ Tiếng Anh tương đối khá, muốn và quyết tâm học Tiếng Anh để cải thiện khả năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh. Học sinh không cần giỏi Tiếng Anh - chỉ cần có quyết tâm muốn học!! Thường lớp này bao gồm các học sinh các lớp KHÔNG CHUYÊN ANH của trường Chuyên và các học sinh các trường THPT khác tại Tiền Giang.

- Lớp IELTS Advanced là lớp dành cho học sinh có trình độ Tiếng Anh tương đối tốt, có khả năng giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh. Lớp này sử dụng Tiếng Anh toàn thời gian học và học sinh học lớp này được định hướng thi IELTS từ 6.0 đến 8.0. Học sinh lớp này cũng chỉ cần một yếu tố quan trọng là thích học Tiếng Anh và quyết tâm muốn học tốt hơn! Thường các lớp này bao gồm học sinh Lớp Chuyên Anh của trường Chuyên, các học sinh giỏi Tiếng Anh các lớp không chuyên và các học sinh các trường THPT khác tại Tiền Giang.

Thời gian:

- Lớp IELTS 9 - 4 Intermediate: THỨ BẢY 14h00-16h30 hằng tuần. Đăng ký 14h00 ngày 11.8.2018 và Khai Giảng ngày 11.8.2018.

- Ngày học chính thức: 11.08.2018. Học sinh phải có mặt để làm bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu khóa. Sau khi kiểm tra xong, giáo viên sẽ tư vấn hướng học tập tốt nhất cho học sinh. Học sinh không tham gia bài kiểm tra đánh giá sẽ không được tham gia lớp học IELTS 4 2018.

Do phòng học IELTS nhỏ nên số lượng đăng ký của mỗi lớp học rất giới hạn về số lượng học sinh để bảo đảm chỗ ngồi và chất lượng giảng dạy của lớp. Xin chân thành cáo lỗi cùng phụ huynh học sinh nếu trong quá trình đăng ký trễ không sắp xếp lớp được. Thầy Bình sẽ liên hệ sau nếu có học sinh chuyển lớp.

Địa điểm:

Phòng học Lớp 11 Anh - B208, trường THPT Chuyên Tiền Giang, Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Hình thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp qua điện thoại qua thầy Bình. Số điện thoại: 0987479596, Email: mr.thanhbinh@gmail.com.

Thông tin liên hệ:

Thầy Nguyễn Thanh Bình, Giáo Viên Tiếng Anh, trường THPT Chuyên Tiền Giang

Thầy Nguyễn Thanh Bình cũng là đối tác đăng ký thi chính thức của IDP tại Tiền Giang

Lớp IELTS 2018 sẽ bắt đầu nhận học sinh từ ngày 5.8.2018 và ngưng nhận đến khi lớp học đã đủ.

[THẦY NGUYỄN THANH BÌNH KHÔNG DẠY THÊM CHƯƠNG TRÌNH THPT TRONG TRƯỜNG HỌC, KHÔNG DẠY LUYỆN THI TUYỂN SINH 10 VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH KHÓA.]

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

 

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com 

Total Visits : 111215
Online: 27