Lịch học IELTS từ ngày 27/5/2019 đến 31/6/2019


958 views

Vì lý do công tác của trường học và đảm bảo tiến độ học tập của các lớp IELTS, Thầy Bình trân trọng thông báo lịch học IELTS của các lớp trong hè như sau:

Giải thích:

- Lớp IELTS luyện thi 1: là lớp học vào chiều thứ Ba và thứ Năm lúc 17h00.

- Lớp IELTS luyện thi 2: là lớp học vào chiều thứ Ba và thứ Năm lúc 19h00.

- Lớp IELTS 11E luyện thi: là lớp có HS lớp 11 Anh.

- Lớp IELTS 2018 Class 1: là lớp IELTS học ngày thứ Hai và thứ Sáu lúc 17h00.

- Lớp IELTS 2018 Class 2: là lớp IELTS học ngày thứ Hai và thứ Sáu lúc 19h00.

Các lớp IELTS còn lại không có thay đổi lịch học.

Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

LƯU Ý: HỌC SINH LỚP LUYỆN THI LÀM BÀI ĐẾN HẾT QUYỂN IELTS SỐ 10.

Cha mẹ học sinh và học sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Bình (0987479596).

 

Trân trọng cảm ơn.

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com 

Total Visits : 351525
Online: 17