Living cheek by jowl is linked to loneliness and isolation

People who reside in dense urban areas, particularly in closely packed apartments, are more likely to experience loneliness and isolation, a study of UK cities has found.

Chris Webster at the University of Hong Kong and his team analysed information on the health of nearly 406,000 people in 22 UK cities, comparing it with environmental data, such as their proximity to busy roads and green space.

People’s self-reported loneliness rose 2.8 per cent for every extra 1000 housing units within a kilometre of their home, while self-reported social isolation rose by 11.4 per cent. The team controlled for factors such as age, health and socio-economic status, finding that the effects were more pronounced in men and retirees.

The researchers also looked at mental health impacts by housing type and found that people living near a higher density of detached housing were less likely to experience loneliness and social isolation. A higher density of apartments, on the other hand, was linked to an increase in these factors, which the researchers suggest could be due to a lack of privacy and control, producing social stress (Landscape and Urban Planning, in press).

Elle Hunt

New Scientist
Posted 08/04/2021

BẢN DỊCH ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Người dân ở chung cư đông đúc có nguy cơ cao bị cô đơn và tự cô lập.

Theo một nghiên cứu mới đây về các thành phố ở nước Anh, thì người dân  sống tại những khu vực đô thị đông đúc có nguy cơ rất cao rơi vào trạng thái cô đơn hoặc tự cô lập mình nhất là những nơi chung cư xây san sát nhau.

Christ Websiter tại trường Đại Học Hong Kong và nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 406 000 người tại 22 thành phố ở Anh. Họ so sánh dữ liệu tìm thấy với dữ liệu môi trường sống của cư dân, chẳng hạn như là họ có sống gần đường phố đông đúc hay là những khu vực có nhiều mảng xanh.

Nghiên cứu chỉ ra trong bán kính 1km thì nếu tăng thêm 1000 hộ sinh sống thì tỉ lệ người dân cảm thấy cô đơn tăng lên 2.8%. Trong khi đó, tỉ lệ người cảm thấy bị cô lập tăng đến 11,4%. Nhóm nghiên cứu xem xét các yếu tố như độ tuổi, tình trạng sức khỏe và kinh tế - xã hội. Họ thấy được rằng tác động này được ghi nhận cao hơn đáng kể ở đàn ông và những người về hưu.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét đến tác động đến sức khỏe tinh thần của cư dân theo từng loại nhà ở và họ phát hiện ra là những người sống ở những khu có nhiều loại nhà biệt lập có tỉ lệ ít bị cô đơn và cô lập hơn những loại nhà khác, trong đó phải kể đến những khu chung cư đông đúc san sát nhau. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra nguyên nhân là do họ sống trong môi trước thiếu đi sự riêng tư cũng như không có cảm giác kiểm soát được mọi việc, và chính điều này làm cho họ bị căng thẳng về mặt xã hội.

(theo ẩn bản Landscape and Urban Planning).

Elle Hunt

Theo tạp chí New Scientist
Số ngày 04/08/2021