Mindfulness could be key to helping kids drift off

Sleep is important for all of us, but for children, it truly is the fuel that powers their curiosity, concentration, and playfulness – and a new study from the Stanford University School of Medicine has discovered a key way kids can boost their shut-eye.

A group of ‘at-risk’ children from low-income families took part in a mindfulness curriculum at school. This taught them how to relax and manage stress by using mindfulness techniques, without specifically instructing them on how to get more sleep. Teachers taught the class about stress, how to spot it, and techniques on how to help keep it under control. Following the lessons, researchers found that, on average, the children slept 74 minutes more per night than they had before taking part.

Although the findings can be applied to kids from all backgrounds, working specifically with ‘at-risk’ children meant that researchers were able to target what was keeping them up at night, with principal investigator Victor Carrión highlighting how much more challenging it is to relax when you don’t feel safe.

Moving forward, the study shows that when we learn to identify the signs of stress, we can start to tackle it with deliberate actions – and how a curriculum incorporating simple mindfulness techniques could have a much larger impact than first thought.

Writing | Kathryn Wheeler

Happiful, Sept 2021, Page 8.

BÀI DỊCH

Sự tỉnh thức* có thể là chìa khóa giúp cho trẻ nhỏ có giấc ngủ ngon

Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ thì ngủ còn tạo ra nguồn năng lượng để kích thích sự tò mò, tập trung và sự năng động của chúng. Một cuộc nghiên cứu gần đây của trường Đại Học Y Khoa Stanford đã phát hiện ra phương pháp quan trọng để trẻ có giấc ngủ ngon hơn.

Một nhóm trẻ thuộc hoàn cảnh dễ tổn thương trong gia đình có thu nhập thấp đã tham gia vào chương trình hướng dẫn thực hành tỉnh thức tại trường học của chúg. Chương trình này dạy cho các bé làm cách nào có thể giữ tinh thần thoải mái và đối diện với sự căng thẳng bằng cách sử dụng các phương pháp của sự tỉnh thức. Cũng nói thêm là phương pháp này hoàn toàn không hướng trẻ cách để chúng ngủ nhều hơn. Sau nhiều ngày tham gia lớp học, thì các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng là những đứa trẻ này trung bình ngủ nhiều hơn trước kia đến 74 phút.

Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng cho tất cả trẻ em thuộc nhiều thành phần khác nhau. Tuy nhiên, ứng dụng phương pháp tỉnh thức đối với những đứa trẻ có hoàn cảnh yếu thế hơn giúp cho các nhà nghiên cứu còn có thể tìm ra được chính xác những gì khiến cho những đứa trẻ này không ngủ được vào ban đêm. Victor Carrión dẫn đầu cuộc nghiên cứu đã phát hiện ra được rằng là chúng khó ngủ bởi vì chúng luôn cảm thấy không an toàn trong cuộc sống.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi chúng ta học cách nhận ra được dấu hiệu của sự căng thẳng thì chúng ta có thể khắc phục được nó bằng những hành động có chủ ý. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được một chương trình học mà tích hợp những phương pháp về sự tỉnh thức có tác động rất to lớn đối với học sinh so với những gì chúng ta đã biết.

Kathryn Wheeler

Theo tạp chí Happiful, số tháng 9 2021, trang 8

Giải thích: Mindfulness (Tỉnh thức) trong tâm lý học hiện đại; Chánh niệm trong phật học; “Tồn-tại-ở-đó” (dasein, being-in-the-world) trong chủ nghĩa hiện sinh – triết học thế kỷ 20 của triết gia Martin Heideger; Thực chất cả ba khái niệm này có chung ý nghĩa: “Đặt sự quan tâm chính là bản thân mình trong sự tồn tại của mình. Ví dụ khi chúng ta thở, chúng ta ý thức, quan tâm được việc thở tại giây phút này khi tồn tại trong cuộc sống này”.