Đề luyện tập thi THPTQG 2018 sẽ được cập nhật  để học sinh ôn tập. Đề thi hoàn toàn mới, tiếp cận được cấu trúc đề thi năm 2018. Đáp án sẽ được đăng 2 ngày tiếp theo, hoặc học sinh có thể truy cập vào Website Elearning tại địa chỉ https://e.blearning.edu.vn.

 

ĐÁP ÁN: