Tiếng Anh


Cuốn sách Chinh Phục Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh là do Dương Thị Hương biên soạn cung cấp cho các em học sinh 7 chuyên đề trọng tâm có trong đề thi chính thức các năm, và bộ 30 đề thi để các em ôn luyện vận dụng lý thuyết theo từng chuyên đề để làm các dạng đề. Trong 30 đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng anh này, có 20 đề có đáp án và giải chi tiết để các em nắm rõ được cốt lõi c...

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com

The site does not contain any illegal materials or materials that violate copyright law - it contains only the following text information: views, opinions, comments, hyperlinks (URLs) to other publicly available sources on the Internet. The content on this site is collected from public resources that are freely available on the Internet, and is intended solely for educational purposes. None of the materials, the description of which is represented on our site, is physically located on our servers. 

Total Visits : 364,092
Online: 12