Sống Theo Phật Pháp


Có vô số điều tốt đẹp vốn sẵn có trong cuộc sống. Bạn nên tri ân từ việc mình có thể đi lại, ăn uống, giao tiếp với việc cảm nhận tình yêu thương t...


Công đức ăn chay   Chuyện xưa kể rằng, Cố Thuận Chi là một nhân vật hiền đức, chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm ngủ, rồi ngủ luôn một giấc suốt b...


Nhà cai trị khôn khéo đưa ra quyết định của mình bằng sự cân nhắc thận trọng từng trường hợp với sự sáng suốt và ra phán quyết theo năm nguyên tắc. Năm nguyên tắc gồm: Thứ nhất, vua phải ...


Bồ-tát và chúng sinh   Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố, gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường, bà cụ cau mặ...


Anh đúng tôi sai   Có hai nhà ở cạnh nhau, nhà bác Ba Thọ sống hòa thuận vui vẻ, nhà chú Năm Thao thì ba ngày một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà chó chẳng yên, không cái gì số...


Có bảy lời dạy đưa đất nước đến sự thịnh vượng: Thứ nhất, dân chúng phải thường xuyên tập hợp bàn chuyện chính sự, và bàn chuyện quốc phòng; Thứ hai, dân chúng trong mọi giai tầng x?...


Người ta nhận biết mình nên quen ai và không nên quen ai trong số bạn bè. Người mà người ta không nên quen là những người tham lam, ăn nói đưa đẩy, thích tang bốc hay hoang phí. Người nên quen là ...


Xưa, có một người thù địch với một người khác, anh nghĩ không ra phương pháp báo thù. Cứ uất ức trong lòng mãi không lúc nào vui. Có ng?...


Thật sai lầm khi nghĩ rằng bất hạnh đến từ phương Đông hay từ phương Tây, bắt nguồn từ trong tâm trí của con người. Vì thế, thật điên rồ khi cảnh giác đối vớ...


“Anh ta khinh miệt tôi, anh ta cười tôi, anh ta đánh tôi”. Con người suy nghĩ và khi nào còn có những suy nghĩ như thế này, sự giận dữ ở con người vẫ...

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com 

Total Visits : 161463
Online: 88