100% Trọng Tâm Ôn Kiến Thức - Luyện Kỹ Năng Tiếng Anh 12 giúp học sinh lớp 12 phá tan những khó khăn trong việc học và luyện đề môn Tiếng Anh với phương pháp làm bài ngắn gọn và cô đọng nhất. Giúp học sinh trung bình - khá vẫn có thể ôn luyện và nắm chắc kiến thức với lời giải chi tiết, hướng dẫn giải nhanh bài tập ... chinh phục điểm cao một cách dễ dàng trong môn Tiếng Anh. Đặc biệt cuốn sách luôn có lời giải chi tiết cho mỗi bộ đề, tổng hợp lý thuyết: Lời giải không đơn thuần chỉ có đáp án ĐÚNG/SAI - Các thầy cô giáo còn hướng dẫn các em hướng suy nghĩ để giải đề, tổng hợp lý thuyết những câu dễ bị sai; ghi ra cách
làm nhanh để “ăn điểm”.

Giới thiệu sơ lược:
Phần 1. Ôn lý thuyết
A. Các kỹ năng làm bài
+ Chủ đề 1. Kỹ năng làm bài dạng bài đọc điền từ
+ Chủ đề 2. Kỹ năng làm bài tìm lỗi sai
+ Chủ đề 3. Kỹ năng làm bài ngữ pháp
+ Chủ đề 4. Kỹ năng làm bài đọc hiểu
+ Chủ đề 5. Kỹ năng làm bài viết lại câu cùng nghĩa và nối câu
B. Hệ thống kiến thức nền tảng
+ Chủ đề 1. Thì của động từ
+ Chủ đề 2. Động từ nguyên mẫu và danh động từ

 

LINK: EBOOK