Đề và Đáp Án Luyện Tập THPTQG 2018 - Đề 1

Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng giới thiệu bộ đề luyện tập thi THPTQG Tiếng Anh 2018 mới nhất để học sinh rèn luyện.


225 views
March 2nd 2018 18:36:29

Đề luyện tập thi THPTQG 2018 sẽ được cập nhật  để học sinh ôn tập. Đề thi hoàn toàn mới, tiếp cận được cấu trúc đề thi năm 2018. Đáp án sẽ được đăng 2 ngày tiếp theo, hoặc học sinh có thể truy cập vào Website Elearning tại địa chỉ https://e.blearning.edu.vn.

 

ĐÁP ÁN:

 

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68396
Online: 44