Chuyên đề Reading số 2 - THPTQG2017

Đây là chuyên đê Reading với độ khó tương đối. Các bạn có thể tải về để làm.


159 views

Các bạn có thể tải về để làm. Đáp án nằm phía dưới.

Đáp án:

 

 

Reading 1:

 1. B
 2. B
 3. C
 4. A
 5. B
 6. B
 7. C
 8. C
 9. A

Reading 2:

 1. D
 2. B
 3. D
 4. A
 5. C
 6. C
 7. D
 8. B

Reading 3:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A

Reading 4:

 1. C
 2. D
 3. C
 4. C
 5. A
 6. B
 7. C

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 84210
Online: 50