Chuyên đề Reading số 2 - THPTQG2017

Đây là chuyên đê Reading với độ khó tương đối. Các bạn có thể tải về để làm.


120 views
September 1st 2017 07:55:25

Các bạn có thể tải về để làm. Đáp án nằm phía dưới.

Đáp án:

 

 

Reading 1:

 1. B
 2. B
 3. C
 4. A
 5. B
 6. B
 7. C
 8. C
 9. A

Reading 2:

 1. D
 2. B
 3. D
 4. A
 5. C
 6. C
 7. D
 8. B

Reading 3:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A

Reading 4:

 1. C
 2. D
 3. C
 4. C
 5. A
 6. B
 7. C

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68400
Online: 48