KET

KET for Schools Trainers
KET for Schools Trainers

Phụ huynh học sinh tải file KET for Schools Trainers về để nghe và làm bài.


Cambridge English: Key for Schools, Sharissa and Jannis
Cambridge English: Key for Schools, Sharissa and Jannis

Học sinh truy cập vào đây để xem bài Speaking mẫu và luyện tập tất cả các bài Speaking trong tất cả các quyển sách


KET 1+2 Writing Samples
KET 1+2 Writing Samples

Học sinh truy cập vào đây để xem các bài mẫu Writing của Book 1 + 2


Audio CDs dành cho lớp luyện thi KET for Schools 11/3/2018

Cha mẹ học sinh và học sinh lưu ý tải file về tại đây để làm bài tập tại nhà.


Compact KET for Schools - Workbook CD
Compact KET for Schools - Workbook CD

Please download the CD here for the workbook


 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 84221
Online: 61